Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Příběh

 

,,Je to ale pokřivený svět, i celá tato země. Kam se poděla sláva rytířů Britishových'' povzdychl si
královský písař, muž menšího vzrůstu s několika šedivými vlasy na hlavě a vrásčitým obličejem.
,,Chtělo by to novou krev, mladé, odvážné lidi, kteří by se dokázali postavit těm Blackthronovym slizkým poskokům.''
,,Lorde Barkley, zkuste vyslat několik svých lidí po okolních městech a vesnicích zda nenarazíte na nějaké bojovníky.''

A Lord Barkley šel hledat.. po pár dnech potkal skupinu nenáviděných lapků, kteří se poflakovali po lesích a jeskyních a neměli co na práci. Křikl na ně: "Hej, darebáci, nechcete sloužit králi? Nechcete beztrestně pobíjet Blackthornovu chátru?  Zařídím vám ochranu od lorda Britishe, stráže Vás nechají na pokoji a tu jeho sebranku můžete pronásledovat na každém kroku " Lapkové se poradili a za chvíli bylo jasno. "A budeme si říkat Darebáci!"

 

O pár let dříve..

Lord British sídlil na svém hradě v Britain, kde spolu se svými dvorními poradci řešil problémy království. Nejbližší poradce Lorda Britishe byl Lord Blackthrone, mocný mág a velký Britishův přítel. Ve věcech politických neznal bratra a tvrdě si stál za svými názory. Od založení Ctností Blackthrone upozorňoval, že Ctnosti nevyzdvihují individualitu každého občana a po dlouhých debatách na protest proti tomu vytvořil vlastní ctnost, Chaos - filozofickou školu, která vyzdvihovala individualitu člověka, svobodu myšlení a názoru. Přesto, že každý byl jiného názoru, zůstali pořád přáteli.

Rozdílné názory obou dvou se začali prohlubovat, když Lord British nařídil zbudovat osm svatyň ctností, roztroušených po království, aby v lidech utvrdil a rozšířil myšlenky ctností. Lord Blackthrone plně souhlasil s vytvořením ctností a jejich filozofii plně věřil, ale byl proti, aby ctnosti byli jakkoliv prosazovány uměle - mocí a silou. Nesouhlasil tak s postavením svatyň.. Hlásal, že každý člověk je dostatečně vyspělý, aby si sám rozhodl co je pro něj dobré a zlé a nikdo nemá právo mu cokoliv vnucovat. Na protest proti tomu nechal Blackthorne vystavět Chaosu také svoji svatyni a opustil Britishův hrad. Uchýlil se na svůj vlastni hrad na jezeře. Přesto však spolu nadále jednali a snažili se najít společné řešení. Lord Blackthrone byl velice společensky aktivní, sponzoroval vydávaní filozofických knih, sám byl autorem několika z nich, a lid ho bral jako ochránce jejich práv.

Časem se v království začali hojně objevovat vrahové a lupiči. Začali se skrývat v lesích Britainských. Lord British proto navrhl uzákonit, že lidé mohou beztrestně zabít a zmocnit se majetku těch, jenž vraždí a olupují spořádané občany. Další bod jeho plánu bylo založení stráží ctností, řád rytířů - Order, jenž by byli vybraní z nejlepších mužů v království, nosili by znak Lorda Britishe a kteří by sloužili jako příklad ctností, byli jejich ochránci a dohlíželi by na pořádek v království. Lord British jako vždy požádal Blackthrona, aby na to vyjádřil svůj názor. Blackthrone po dotčení dokumentu souhlasil s prvním bodem, ale v druhém bodu musel králi silně odporovat, namítal proč by měl král opět uzákoňovat něco, co podporuje silou ctnosti a zakládat tak její stráže. Oba dva se pustili do hádky, kde Blackthrone namítal, že British svými strážemi chce nutit lid jak má myslet a jak se chovat. British oponoval tím, že to je přece úkol vlády, aby naučila lid, jak se chovat. British se snažil Blackthrona uklidnit, ten mu ale sdělil, že teď nejde o jejich přátelství, ale o záměry státu a v těch nemůže ustoupit. British tedy rázně sdělil, že zákon bude uveden v platnost a všichni kdo budou mít požadované vlastnosti se budou moci stát strážemi ctností a budou zastávat vše, co je v království dobré a poctivé. Blackthrone, též dosti naštvaný, sdělil, že on tedy také založí vlastní stráže, stráže Chaosu. Lidé budou moci vybrat jestli místo Britishova si zvolí jeho symbol a budou sloužit jako stráže Chaosu. British, překvapený Blackthornovou reakcí, ho varoval, že osobní armáda by přece znamenala válku. Blackthrone ho chladně ujistil, že jeho stráže budou sloužit pouze jako příklad jeho názoru a názoru těch, kteří již nechtějí zaslepeně přihlížet strážím, které popravují bezbranné zloděje a ty, kterým již není po chuti snaha vnucovat lidem ideologii, kterou jim vnucuje vláda.

British chtěl stále vysvětlit Blackthornovi, že doba si tato opatření žádá, ale ten si tvrdě stál za svým. British tedy sdělil Blackthronovi, ať si založí své stráže, které budou nosit jeho emblém, a že doufá že to budou dobří a čestní muži. Dále prohlásil, že jejich stráže mohou existovat společně, ale nikdo nemůže být členem obou. Jejich přívrženci si budou moci volně oponovat svými názory a dokonce prolít i krev. Potom, že se uvidí čí ctnosti obstojí v boji. Blackthrone souhlasil oba si ještě ujasnili, že vzájemné potyčky nesmí ohrozit prostý lid. Poté Blackthrone rázně opustil Britishovu pracovnu a silně prásknul dveřmi.

Tak se stalo, že dávní přátelé Lord British a Lord Blackthorn se stali ze dne na den nepřáteli a jejich konflikt dostal bojovou tvář. Druhý den se stalo přesně to, o čem oba dva minulou noc hovořili i přes námitky Rady byl zákon schválen a oboje stráže tak byli uvedeny v existenci. Lid se rozdělil na příznivce krále a ty, které získal na svoji stranu Lord Blackthrone…

 

TOPlist